Mec. Maciej Durbas wykładowcą podczas Akademii Polskiego Forum Arbitrażu

Konferencje

9 maja 2016

Mec. Maciej Durbas, senior associate Kubas Kos Gałkowski, wystąpił w dniu 9 maja z wykładem pt. „Arbitraż Międzynarodowy” podczas Akademii Polskiego Forum Arbitrażu, która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Polskie Forum Arbitrażu to projekt promujący polubowne metody rozstrzygania sporów i przedstawiający arbitraż na trzech płaszczyznach: instytucja prawna, zjawisko społeczne, usługa dla biznesu. Celem wydarzenia było przedstawienie różnic między sądownictwem arbitrażowym a sądownictwem powszechnym na praktycznych przykładach.

Organizatorem Akademii było Europejskie Centrum Arbitrażu we współpracy z Naukowym Kołem Cywilistów Uniwersytetu Wrocławskiego.