Mec. Kos, mec. Zawicki oraz dr Radwan powołani do Zespołu ds. Prawa Gospodarczego

CSR, Wyróżnienia

29 maja 2015

Mec. Rafał Kos, mec. Kamil Zawicki oraz dr Arkadiusz Radwan zostali powołani do Zespołu ds. Prawa Gospodarczego.

Do zadań Zespołu należy:

– wspieranie działań Ministra Gospodarki w zakresie kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej poprzez ocenę efektywności i skuteczności funkcjonowania obowiązujących regulacji,

– identyfikację obszarów, w których niezbędna jest interwencja prawodawcy,

– wskazywanie zagadnień, które wymagają podjęcia działań pozalegislacyjnych,

– przygotowywanie rekomendacji rozwiązań w ww. kwestiach.

W Zespole znajdują się m.in. przedstawiciele samorządu sędziowskiego, adwokackiego, radcowskiego, komorniczego i doradców podatkowych. Do współpracy zaproszono osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, prezentujące wysoki poziom wiedzy merytorycznej w zakresie prawa lub ekonomii, jak również zaangażowane w pracę naukową. Udział w pracach praktyków i teoretyków prawa pozwoli na konstruktywną dyskusję o istniejących barierach wykonywania działalności gospodarczej i sposobach ich likwidacji.