Mec. Kamil Zawicki Krajowym Przewodniczącym Światowego Stowarzyszenia Prawników (WJA)

CSR, Wyróżnienia

1 czerwca 2015

Mec. Kamil Zawicki został wyznaczony przez Światowe Stowarzyszenie Prawników (The World Jurist Association [WJA]) do pełnienia funkcji Krajowego Przewodniczącego tej organizacji w Polsce.

WJA powstało w reakcji na międzynarodowe zapotrzebowanie na wolne i otwarte forum, w ramach którego sędziowie, prawnicy, wykładowcy nauk prawniczych oraz inni eksperci z całego świata mieliby szansę współpracy pozwalającej na wzmocnienie i rozprzestrzenienie rządów prawa i związanych z nimi instytucji we wszystkich krajach świata.

Jako organizacja pozarządowa posiadająca status specjalnego ciała doradczego przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ, WJA stanowi unikatowe forum społeczności międzynarodowej.

Funkcja Krajowego Przewodniczącego została powołana w celu ułatwienia komunikacji oraz działań WJA w wielu krajach świata. Jako Krajowy Przewodniczący WJA, Mec. Zawicki będzie pracował na rzecz organizacji na wiele różnych sposobów. Jego główny zakres odpowiedzialności obejmuje rekrutację nowych członków z terenu kraju oraz podejmowanie działań zmierzających do utrzymania członkostwa już istniejącego, jak również organizację konferencji i kongresów na terenie Polski, przewodniczenie delegacjom reprezentującym Polskę w trakcie wydarzeń o charakterze międzynarodowym, czy też występowanie w charakterze prelegenta bądź moderatora podczas konferencji i kongresów.