Mec. Kamil Zawicki w ministerialnej radzie ds. ADR

CSR, Wyróżnienia

5 marca 2015

Mec. Kamil Zawicki został powołany do Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, Rada jest organem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości. Do jej zadań należy prowadzenie działań w kierunku rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak promowanie rozwiązań o charakterze prawnym oraz organizacyjno-praktycznym, opiniowanie projektów aktów prawnych czy opracowywanie i propagowanie zasad etycznych pracy mediatora i postępowania mediacyjnego oraz standardów szkolenia mediatorów.

Rada powołała także komisje tematyczne:

– legislacyjną,

– promocyjną

– współpracy międzynarodowej,

– monitorowania funkcjonowania ADR/ mediacji w Polsce.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa.