Mec. Kamil Zawicki w jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji

CSR

15 marca 2016

W dniach 14-15 marca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbył się Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji jest przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland organizowanym przy wsparciu Krajowej Izby Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie eliminacyjne polegało na opracowaniu na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych wzoru ugody przed mediatorem oraz scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, natomiast podczas Finału uczestnicy przeprowadzili symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie. W jury konkursu zasiadał m.in. mec. Kamil Zawicki, partner w Kubas Kos Gałkowski.