Mec. Kamil Zawicki przewodniczącym Selekcji Rozwiązywania Sporów

CSR, Wyróżnienia

19 października 2013

Informujemy, że mec. Kamil Zawicki został przewodniczącym Sekcji Rozwiązywania Sporów w Instytucie Allerhanda. Powstanie nowej jednostki jest rezultatem czerwcowego Polskiego Kongresu Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2013. W zakresie zainteresowania Sekcji leżą postępowania sądowe przed sądami powszechnymi, arbitraż handlowy i inwestycyjny, mediacja, koncyliacja oraz inne alternatywne metody rozwiązywania sporów.  Intencją pomysłodawców Sekcji jest stworzenie forum dyskusyjnego, organizacyjnego i badawczego dla wszelkiego rodzaju inicjatyw, projektów naukowych,  w tym międzynarodowych i prawnoporównawczych,  konferencji, szkoleń i publikacji, mieszczących się w wyżej wskazanym zakresie. Więcej informacji na temat sekcji dostępnych jest na stronie Instytutu Allerhanda.