Mec. Kamil Zawicki moderatorem grupy roboczej „Mediacja w sądzie – łatwiejsza droga do rozwiązania sporu”

Konferencje

10 października 2016

W dniu 10 października 2016 r. w Auli Shumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Mediacja misją dobrych usług” / „Mediation as a mission of good offices”. W charakterze moderatora grupy roboczej „Mediacja w sądzie – łatwiejsza droga do rozwiązania sporu” wystąpił mec. Kamil Zawicki, partner Kubas Kos Gałkowski.

W programie konferencji poruszane były między innymi następujące tematy: rola sędziów w rozwoju mediacji; praktyczny wymiar mediacji obligatoryjnej i status mediatora; notariat w mediacji; problemy etyczne w mediacji; otoczenie społeczne i instytucjonalne mediacji – bariery i wyzwania.

Konferencja organizowana była przez Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.