Mec. Grzegorz Pobożniak panelistą podczas konferencji eksperckiej „Reforma szpitali 2022”

Konferencje

18 marca 2022

18 marca odbyła się konferencja ekspercka „Reforma szpitali 2022”, podczas której zaproszeni eksperci analizowali planowane zmiany pod kątem praktycznych implikacji przepisów, budując scenariusze zachowań podmiotów objętych nowym prawem.

W panelu dyskusyjnym poświęconym procesowi restrukturyzacji szpitala należącego do kategorii C bądź D wystąpił mec. Grzegorz Pobożniak, partner KKG. Uczestnicy dyskutowali między innymi o roli zarządu szpitala, roli doradcy restrukturyzacyjnego i ARS, celach restrukturyzacji, a także podstawowych narzędziach restrukturyzacji szpitali.