Mec. Agnieszka Trzaska – Rising Star 2014

Wyróżnienia

2 grudnia 2014

Mec. Agnieszka Trzaska zdobyła III miejsce wśród 30 prawników – liderów jutra, laureatów konkursu przeprowadzonego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz LexisNexis – Rising Stars 2014. Kandydaci oceniali byli według kilku kryteriów: przede wszystkim liczyły się: innowacyjność, kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych oraz wiedza, najlepiej pogłębiana w ramach pracy naukowej. Szczególnie cenne były rekomendacje klientów, informacje o prowadzonych projektach i postępowaniach oraz skala zaangażowania pro bono.

Dziennik Gazeta Prawna o mec. Agnieszce Trzasce:

Agnieszka Trzaska

30 lat, adwokat, KKG Kubas Kos Gaertner

Z KKG związana od 2007 r., obecnie zajmuje stanowisko senior associate. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, ponadto zajmuje się prawem spółek oraz prawem upadłościowym. Od początku swojej pracy w kancelarii aktywnie i twórczo uczestniczy w opracowywaniu strategii i taktyk procesowych oraz w przygotowywaniu pism procesowych w wielu trudnych sprawach. Jest prekursorem nowego instrumentu prawnego, jakim jest postępowanie grupowe w Polsce – obecnie jest pełnomocnikiem w trzech głośnych pozwach zbiorowych.

W ramach działalności pro bono prowadzi znaną sprawę przedsiębiorców kontra ZUS (ubezpieczyciel domagał się lub domaga zapłaty składek za okres, w którym przedsiębiorcy dokonywali czasowych wyrejestrowań z systemu w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej).

Studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i wówczas poznała prof. Andrzeja Kubasa, który będąc pod wrażeniem wyróżniających ją talentów, zaproponował jej dołączenie do zespołu w swojej kancelarii. „Była i jest osobą nie tylko wybitnie zdolną, nieustannie uzupełniającą swoją wiedzę zarówno prawniczą jak i obejmującą inne przydatne zawodowo i doniosłe dla ogólnego rozwoju intelektualnego działy humanistyki (historia, psychologia), ale i niezwykle pracowitą, dokładną, niekiedy wręcz drobiazgowo skrupulatną, co w pracy adwokata jest przymiotem nie do przecenienia” – napisał prof. Kubas w swojej rekomendacji na potrzeby konkursu.

Mecenas Trzaska ukończyła Studia Podyplomowe ze specjalnością prawo karne skarbowe i gospodarcze. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat postępowań grupowych. Od 2013 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów prawa w ramach kursu przygotowawczego na aplikacje prawnicze organizowanego przez WPiA UJ.

Źródło: strona internetowa