Mec. Agnieszka Stochlak-Gautier członkiem CCIFP

Varia

28 kwietnia 2011

Pragniemy poinformować, iż mec. Agnieszka Stochlak-Gautier, nadzorująca i koordynująca prace French Desk KKG, została członkiem Rady Nadzorczej Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP). Izba zrzesza zarówno firmy francuskie, obecne na polskim rynku, jak i polskie, współpracujące z Francją. Jednym z priorytetów strategii dalszego rozwoju Izby jest intensyfikacja działań zmierzających do poszerzenia współpracy z firmami polskimi.