Marek Topór doktorem nauk prawnych

Varia, Wyróżnienia

22 czerwca 2020

W dniu 22 czerwca 2020 r. Marek Topór, senior associate Kubas Kos Gałkowski, uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Obrona rozprawy doktorskiej pod tytułem „Wielostopniowe klauzule arbitrażowe jako narzędzia rozwiązywania sporów” odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy!