Magdalena Krawczyk laureatką Konkursu dla Młodych Naukowców UJ 2016

Wyróżnienia

22 listopada 2016

Magdalena Krawczyk – associate Kubas Kos Gałkowski już trzeci rok z rzędu została laureatką Konkursu dla Młodych Naukowców UJ.

Konkurs organizowany jest przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W konkursie brane są pod uwagę osiągnięcia akademickie, przede wszystkim dorobek naukowy z uwzględnieniem specyfiki danej dyscypliny naukowej, w szczególności:

  • wykaz publikacji,
  • udział w konferencjach,
  • udział w realizacji projektów badawczych,
  • opinia opiekuna naukowego/promotora, dotycząca aktywności naukowej kandydata (stopień zaawansowania w przygotowaniu pracy doktorskiej),
  • inne osiągnięcia o charakterze naukowym.

 

Serdecznie gratulujemy!