Letnia Akademia Arbitrażu i Mediacji Kubas Kos Gałkowski

CSR

25 czerwca 2015

W ramach długoletniej współpracy ze Szkołą Prawa Polskiego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kancelaria Kubas Kos Gałkowski przygotowała program uzupełniający dla studentów Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki – Letnią Akademię Arbitrażu i Mediacji.

Zajęcia promujące arbitraż i mediację jako metody rozwiązywania sporów prowadzili: Maciej Durbas oraz Paweł Sikora. Obejmowały one następujące zagadnienia:

 

Czym jest mediacja oraz inne metody pozasądowego rozwiązywania sporów?

Zasady mediacji, mediator i przebieg postępowania mediacyjnego

Ugoda przed mediatorem

Czym jest arbitraż?

Podstawowe pojęcia związane z arbitrażem

Arbitraż i sądownictwo powszechne

Postępowanie przed sądem polubownym

Postępowania postarbitrażowe

Case study

 

O Szkole Prawa Polskiego i Europejskiego WPiA UJ we Lwowie:

W roku akademickim 2007/2008 nawiązana została współpraca z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie w ramach Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego. Wykłady w Szkole prowadzone są w języku polskim przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz zaproszonych wykładowców z innych ośrodków akademickich Polski i Europy. Pełny cykl zajęć Szkoły, składający się z kursu prawniczego języka polskiego oraz wykładów z przedmiotów prawniczych, trwa jeden rok akademicki.