Kubas Kos Gałkowski wspiera 8. edycję akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom”

CSR

22 lutego 2017

„Prawnicy Chorym Dzieciom” to akcja charytatywna, organizowana corocznie przez Fundację Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O ZDROWIE DZIECKA”. Podczas projektu środowisko prawnicze angażuje się w zbiórkę pieniędzy na zakup aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Kancelaria Kubas Kos Gałkowski również aktywnie wspiera tę inicjatywę od początku jej istnienia.

W ósmej edycji zebrano razem 234 119 złotych. Dzięki tym środkom dofinansowany został zakup wyposażenia medycznego i technicznego pomieszczeń w Ośrodku Transplantacji. Część kwoty została także przeznaczona na zakup zewnętrznych stabilizatorów używanych przez zespół chirurgów ortopedów w czasie operacji wydłużenia kończyn oraz stabilizacji złamań.