Kubas Kos Gałkowski sponsorem monografii „Umorzenie procesu cywilnego” dra Andrzeja Olasia

CSR

15 października 2016

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski wsparła wydanie monografii dra Andrzeja Olasia: „Umorzenie procesu cywilnego” wydawnictwa C.H.Beck. Publikacja stanowi pełne i aktualne opracowanie instytucji umorzenia procesu cywilnego w prawie polskim. Ambicją autora publikacji było możliwie wyczerpujące przedstawienie tej instytucji, z uwzględnieniem tła historycznego i prawnoporównawczego. Monografia przeznaczona jest przede wszystkim dla sędziów, adwokatów i radców prawnych oraz pracowników nauki.

O Autorze:

Andrzej Olaś – doktor nauk prawnych, adwokat. Pracownik naukowy w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Towarzystwa Naukowego Instytutu Allerhanda. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego i arbitrażu handlowego. Uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.