Kubas Kos Gałkowski partnerem EFILA Annual Lecture 2015

CSR, Konferencje

26 listopada 2015

W związku z wydaniem wniosku Komisji Europejskiej w sprawie nowego rozdziału inwestycyjnego w Transatlantyckim Partnerstwie Handlu i Inwestycji (TTIP), Europejska Federacja Prawa Inwestycyjnego i Arbitrażu (EFILA) ogłosiła rozpoczęcie cyklu Dorocznych Wykładów.

Kubas Kos Gałkowski została partnerem inauguracyjnego Wykładu Rocznego EFILA pt.: „Ucieczka od wolności? Dylemat ulepszonego Mechanizmu ISDS”, który odbył się 26 listopada 2015 w Londynie. Wykład wygłosiła Sophie Nappert, będąca cenionym i doświadczonym arbitrem i wyłonionym przez grono uczestników moderatorem OGEMID. Streszczenie wykładu dostępne jest tutaj.