Kubas Kos Gałkowski członkiem-założycielem EFILA – Europejskiej Federacji Prawa Inwestycyjnego i Arbitrażu

Konferencje

23 stycznia 2015

W Brukseli 1 lipca 2014 r. rozpoczęła działalność EFILA – European Federation for Investment Law and Arbitration. EFILA, mająca formę think tanku, zamierza być główną platformą reprezentującą interesy użytkowników arbitrażowych mechanizmów rozwiązywania sporów inwestor – państwo na poziomie europejskim. Kubas Kos Gałkowski należy do wąskiego grona członków – założycieli Federacji.

23 stycznia 2015 r. odbyła się konferencja inauguracyjna EFILA. Głównym tematem konferencji był przegląd polityki UE w dziedzinie prawa inwestycyjnego, w szczególności omówione zostały bieżące sprawy związane z arbitrażem inwestycyjnym. Z ramienia Kubas Kos Gałkowski, w konferencji wzięli udział: mec. Kamil Zawicki oraz mec. Paweł Sikora.