Krakowskie Forum Prawników w Wiedniu

Konferencje

17 września 2011

W dniach 16-17 września w Wiedniu odbyło się Krakowskie Forum Prawników, które jest platformą mającą na celu stworzenie trwałych i silniejszych więzi między niemieckimi i polskimi prawnikami, w kontekście Szkół Wyższych, które reprezentują i zainteresowań badawczych nad którymi pracują. Podczas konferencji z prelekcją wystąpiła Pani Olga Horwath, poruszając podczas wystąpienia kwestie związane z odpowiedzialnością spółki dominującej w koncernie.