Krakowskie Dni Alternatywnego Rozwiązywania Sporów

Konferencje

1 czerwca 2011

W dniach 30 maja – 1 czerwca już po raz drugi na Wydziale Prawa i Administracji UJ odbyły się Krakowskie Dni Alternatywnego Rozwiązywania Sporów (ARS), promujące pozasądowe rozwiązywanie sporów. Projekt organizowany przez stowarzyszenie studenckie ELSA Kraków we współpracy m. in. z drużynami Międzynarodowego Konkursu o Mediacji w Sprawach Gospodarczych oraz Konkursu Międzynarodowego Arbitrażu Willem C. Vis Moot. Pierwszego dnia Mec. Kamil Zawicki przeprowadził ze studentami warsztaty: „Umowa o arbitraż i postępowania postarbitrażowe”, dzieląc się swym doświadczeniem zarówno w zakresie praktyki, jak i teorii arbitrażu w prawie.