Krakowski Salon Mediacyjny

Konferencje

24 lutego 2016

24 lutego odbyło się drugie spotkanie z cyklu Krakowski Salon Mediacyjny – „Mediator i Pełnomocnik – konkurenci czy współpracownicy?”. Organizatorami spotkania były: Sekcja Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda oraz Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie otworzył m.in. mec. Kamil Zawicki, partner Kubas Kos Gałkowski. Gośćmi Salonu byli mediatorzy, pełnomocnicy, sędziowie oraz inne osoby zainteresowane mediacją jako alternatywną dla drogi sądowej formą rozwiązywania sporów.

W trakcie spotkania podkreślano, że rola pełnomocnika i mediatora jest różna w zależności od tego, czy mamy do czynienia z mediacją rodzinną, karną, cywilną, czy gospodarczą. Poruszono też kilka kwestii problematycznych, m.in.: wykształcenie mediatora i pełnomocnika w zakresie prowadzenia mediacji, sposób wynagradzania i wzajemnego postrzegania.