Konkurs Arbitrażowy Lewiatan

CSR, Konferencje

9 czerwca 2014

Zakończyła się III edycja, wspieranego m.in. przez KKG, Konkursu Arbitrażowego Lewiatan. Kazus Konkursowy dotyczył sporu z zakresu prawa spółek i transakcji M&A. Spór powstał w związku z niewykonaniem przez jedną ze stron zobowiązania do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zadaniem uczestników było przygotowanie pozwu i odpowiedzi na pozew w oparciu o podany stan faktyczny i prawny, a także przedstawienie stanowisk stron podczas rozprawy arbitrażowej. Serdecznie gratulujemy wszystkim drużynom, a w szczególności drużynie KKG, która awansowała do najlepszej ósemki konkursu.