Konferencja w Brukseli

Konferencje

13 listopada 2012

12-13 listopada 2012 roku w Brukseli odbyła się konferencja dotycząca zagadnień korzyści jakie niesie ze sobą wprowadzenie do systemów prawnych regulacji powództw zbiorowych, a w szczególności wpływu tego typu form dochodzenia roszczeń na zwiększenie świadomości prawnej obywateli Unii Europejskiej w kwestii możliwości egzekwowania swoich praw. Podczas wydarzenia, w dyskusji panelowej dotyczącej praktycznego aspektu występowania z roszczeniami zbiorowymi z perspektywy prawa polskiego wziął udział partner KKG – mec. Rafał Kos.