Konferencja: Tomorrow’s Legal Profession, Legal Services Market and Legal Education

CSR, Wyróżnienia

20 czerwca 2013

W dniach 21-22 czerwca w Krakowie, odbędzie się zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński oraz Catholic University of America konferencja: Tomorrow’s Legal Profession, Legal Services Market and Legal Education. Sponsorowana przez KKG konferencja ma na celu poruszyć temat przyszłości zawodu prawnika oraz stać się przyczynkiem do owocnej debaty na temat szans i zagrożeń stojących przed prawnikami na dynamicznie rozwijającym i zmieniającym się rynku. Temat konferencji jest zaproszeniem do refleksji nad nowymi formami pracy prawnika wynikającymi z przemian generowanych przez wymagania współczesności oraz zachętą do dyskusji, a zwłaszcza do próby wskazania praktycznych wniosków oraz formułowania propozycji rozwiązań, stanowiących odpowiedź na powyższe wyzwania. W panelach dyskusyjnych wezmą udział m.in. dr hab. Michał Królikowski – Wiceminister Sprawiedliwości oraz prof. Andrzej Zwara – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.