Konferencja prasowa: Pozwy grupowe po pierwszym roku funkcjonowania

Konferencje

22 września 2011

W dniu 22 września 2011 roku odbyła się konferencja prasowa poświęcona publikacji dokumentu: „Pozwy grupowe – po pierwszym roku funkcjonowania” autorstwa Marka Niedużaka. „Sensem instytucji powództwa zbiorowego jest zapewnienie obywatelom realnej szansy uzyskania sądowej ochrony ich uprawnień, to jest rzeczywistej, a nie jedynie formalnej, możliwości skorzystania z prawa do sądu” – mówi Marek Niedużak, autor dokumentu. I wskazuje, że w „przyszłości należałoby umożliwić wnoszenie powództw grupowych także w sprawach o ochronę dóbr osobistych”. Raport komentował m.in. mec. Dominik Gałkowski – partner KKG.