Konferencja naukowa: Dekada Kodeksu Spółek Handlowych

Konferencje

16 kwietnia 2011

W dniach 15-16 kwietnia 2011 roku odbyła się konferencja naukowa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ: „Dekada Kodeksu Spółek Handlowych”. Poruszana podczas konferencji tematyka jest szczególnie aktualna w obliczu wydarzeń gospodarczych, zarówno w kraju, jak i na świecie. Podczas dwóch dni konferencji studenci oraz doktoranci czołowych ośrodków akademickich w Polsce mieli możliwość wymiany swoich poglądów realizując tym samym coraz głośniej zgłaszany postulat powiązania dydaktyki akademickiej z praktycznymi problemami prawa. Wydarzenie zamykał panel ekspercki podsumowujący konferencję, w który udział wziął m.in. dr Mirosław Cejmer, nadzorujący prace działu prawa spółek i prawa handlowego w KKG.