3. Konferencja Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego UJ i UW

CSR, Konferencje

24 października 2015

W dniach 23-24 października 2015 r. w Warszawie odbyła się 3. Konferencja Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego UJ i UW, którego partnerem została kancelaria Kubas Kos Gałkowski. Konferencja rozpoczęła się późnopopo­łu­dnio­wym wykła­dem Dra Thomasa Kre­mera w Amba­sadzie Niemiec. Następnie w kolej­nym dniu, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przez cały dzień odbywały się zarówno wykłady, jak i warsz­taty. Tematem konferencji było Prawo restrukturyzacyjne oraz zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym.