Komentarz do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Varia

30 września 2014

Informujemy, że „Komentarz do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów”, którego autorem jest mec. Paweł Sikora, senior associate KKG, jest już dostępny. Komentarz omawia procedurę stosowania kar wraz z uwzględnieniem dwóch odmian nowej instytucji dobrowolnego poddania się karze przez firmę. Publikacja wskazuje na zmiany, jakie zaszły w samym postępowaniu prowadzonym przez Prezesa UOKIK z udziałem przedsiębiorcy. Zawiera także informację o nowych uprawnieniach, które zyskał Prezes UOKIK względem firm łamiących prawo. Zachęcamy do lektury.