KKG współorganizatorem sympozjum „Regulacja praw korporacyjnych akcjonariuszy po noweli Kodeksu spółek handlowych”

Konferencje

30 marca 2009

KKG wraz z Centrum C-law.org jest współorganizatorem sympozjum „Regulacja praw korporacyjnych akcjonariuszy po noweli Kodeksu spółek handlowych”. Wśród prelegentów znaleźli się: członek Komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego dr Mirosław  Cejmer a także dr Arkadiusz Radwan oraz Mec. Marcin Chruściński. Na sympozjum przedstawionych zostało kilka wybranych tematów wynikających z noweli począwszy od praw akcjonariuszy, pełnomocnictw do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,  po zaskarżanie uchwał.