KKG w gronie członków c-law

Wyróżnienia

1 grudnia 2005

Kancelaria została przyjęta do grona członków c-law – Europejskiego  Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek, międzynarodowej organizacji non-profit z siedzibą w Krakowie. Stowarzyszenie, skupiające prawników i ekonomistów z kilkunastu krajów Europy i z USA, działa na rzecz poprawy ustawodawstwa i stosowania prawa gospodarczego, zwłaszcza prawa spółek oraz promowania dobrych praktyk i corporate governance w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych. C-law zmierza do realizacji swoich celów poprzez niezależną działalność badawczą, wymianę akademicką, interdyscyplinarny dialog oraz inne działania związane z tymi dziedzinami.
Więcej informacji o stowarzyszeniu na stronie www.c-law.org.