KKG partnerem konferencji „Ład korporacyjny w Polsce i Europie”

Konferencje

19 października 2006

Nasza Kancelaria miała zaszczyt być Partnerem konferencji „Ład korporacyjny w Polsce i w Europie – stan obecny i perspektywy”, która odbyła się 19 października w Sali Notowań Centrum Giełdowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Konferencja koncentrowała się na analizie tzw. dobrych praktyk oraz ich znaczenia dla rynku kapitałowego. Szczególną uwagę poświęcono zmianom proponowanym w ramach licznych inicjatyw prawodawczych podejmowanych przez Komisję Europejską dla poprawy efektywności i konkurencyjności funkcjonowania przedsiębiorstw na wspólnym rynku w aspekcie ładu korporacyjnego. KKG reprezentowali Dr Mirosław Cejmer oraz Marcin Chruściński.
Dr Mirosław Cejmer wygłosił prelekcję na temat projektowanych zmian w zakresie ujawniania, ewentualnie limitowania wynagrodzeń członków organów spółek publicznych oraz związanych z tym zagrożeń oraz potencjalnych korzyści w aspekcie porównania rozwiązań polskich, niemieckich i projektów europejskich. Marcin Chruściński przedstawił zagadnienia dotyczące praktycznych skutków dla uczestników rynku kapitałowego (emitentów, akcjonariuszy) planowego wprowadzenia nowych uregulowań w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich przez akcjonariuszy, jak również analizę funkcjonowania obecnych zasad w porównaniu do regulacji obowiązujących na innych rynkach europejskich.