KKG partnerem II Forum Dyrektorów Działów Prawnych

Konferencje

25 września 2009

KKG została partnerem merytorycznym II Forum Dyrektorów Działów Prawnych, które odbyło się 24 i 25 września 2009 w Warszawie. Na corocznym spotkaniu prawników In-house zastanawiano się nad ich strategiczną rolą w organizacji, dyskutowano nad efektywnym zarządzaniem działem prawnym oraz   prezentowano kluczowe zmiany w prawie polskim i europejskim. Mec. Rafał Kos Partner KKG przedstawił polski projekt ustawowego uregulowania instytucji pozwu zbiorowego.