KKG jedną z najlepszych kancelarii w Polsce

Wyróżnienia

15 grudnia 2009

Z satysfakcją informujemy, iż KKG po raz kolejny znalazła się pośród najlepszych kancelarii w Polsce rekomendowanych przez prestiżowy europejski magazyn ekonomiczny: ACQ Magazine. KKG uzyskała tytuł: „Most Trusted Law Firm of the Year, Poland” w ramach ACQ COUNTRY Awards 2009 oraz tytuł: „Full Service Law Firm of the Year, Poland” w ramach ACQ LAW Awards 2009.
Co ważniejsze, rekomendacje otrzymaliśmy dzięki głosom  czytelników ACQ oraz niezależnych ekspertów. Ponieważ nie ma jury ani komisji, zwycięscy są wskazywani i uznawani dzięki swojemu wkładowi w pomyślnie przeprowadzonych transakcji na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
KKG została również uhonorowana nagrodą: Practice Excellence Award for Business Formation Law in Poland przyznaną przez niezależny magazyn Corporate INTL. Tytuł ten został przyznany w ramach International Legal Awards for Practice Excellance i jest kolejnym dowodem na stały rozwój oraz doskonalenie naszego zespołu.