Informal Company Law Expert Group

Wyróżnienia

10 czerwca 2014

Informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła powołanie nowej, 14-osobowej grupy eksperckiej pod nazwą „Informal Company Law Expert Group” (ICLEG), w której jest po dwóch przedstawicieli Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii, oraz po jednym przedstawicielu Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Polski i Włoch. Reprezentantem Polski w nowej grupie został dr Arkadiusz Radwan – of counsel KKG. Grupa otrzymała ważny mandat: będzie doradzać Komisji Europejskiej w dziedzinie prawa spółek i pracować nad nowymi inicjatywami legislacyjnymi w tym obszarze. W szczególności nowa grupa będzie zajmować się opracowywaniem polityki regulacyjnej i projektów dyrektyw unijnych dotyczących fuzji i podziałów transgranicznych oraz prawa koncernowego (grup spółek). Członkowie ICLEG zostali powołani bezpośrednio przez Komisję Europejską na trzyletnią kadencję. Nominacja ma charakter osobisty i nastąpiła na podstawie kryteriów merytorycznych, z uwzględnieniem dążenia KE do uzyskania różnorodności narodowościowej i płciowej w składzie grupy.