III miejsce w Rankingu Najlepszych Kancelarii Prawnych w Polsce

Wyróżnienia

22 listopada 2011

Z przyjemnością informujemy, że Redakcja Polish Market i Akademia Leona Koźmińskiego przyznały KKG Kubas Kos Gaertner III miejsce w Amber Toga 2011 – Rankingu Najlepszych Kancelarii Prawnych w Polsce. Organizatorzy w swojej ocenie wzięli pod uwagę następujące kryteria: liczbę zatrudnionych pracowników m.in. adwokatów, radców prawnych, aplikantów oraz doktorów prawa, jak również liczbę opublikowanych artykułów w prasie lub czasopismach naukowych. Dodatkowo wyróżnione zostało zaangażowanie KKG w kształcenie młodych prawników. Jest to dla nas szczególna nagroda, przede wszystkim ze względu na fakt jaki KKG przykłada do wspierania młodych talentów.