III Kongres Prawa Bankowego i Informacji

Konferencje

12 czerwca 2014

W dniu 12 czerwca w Warszawie odbył się III Kongres Prawa Bankowego i Informacji, jedno z najważniejszych dorocznych spotkań osób odpowiedzialnych za nadzorowanie polityki prawnej w polskich bankach, tworzenie jej oraz dostrzeganie i uzupełnianie istniejących luk w obecnym systemie prawnym. Organizatorzy przygotowali trzy panele tematyczne: Koncepcje zmian w prawie bankowym, Kredyty walutowe i hipoteczne oraz Aktualne problemy egzekucji sądowej i administracyjnej. Wśród wykładowców, moderatorów i panelistów Kongresu znaleźli się m.in.: Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich, Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, dr Tadeusz Białek, dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP, prof. dr hab. Michał Romanowski, prof. dr hab. Wojciech Pyzioł, prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, mec. Konrad Trzaskowski, senior associate KKG i in.