II Polsko-Ukraiński Dzień Prawny

Konferencje

27 września 2014

W dniach 25-27 września 2014 r. w Krakowie odbył się, przy dużym zaangażowaniu KKG, II Polsko-Ukraiński Dzień Prawny. Kontynuując sukces konferencji z 2012 roku, przedstawiciele środowisk prawniczych z Polski i Ukrainy spotkali się w celu omówienia aktualnej sytuacji oraz możliwości i perspektyw rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej w kontekście dążenia Ukrainy do integracji europejskiej. Konferencję moderował mec. Kamil Zawicki, a wśród prelegentów znaleźli się m.in. dr Paweł Wojciechowski, prof. Piotr Sztompka, prof. Markian Malskyy, Evangelos Tsouroulis. Tegoroczna odsłona Polsko-Ukraińskiego Dnia Prawnego miała zatem charakter nie tylko biznesowy – celem konferencji było bowiem przede wszystkim doprowadzenie do zacieśnienia realnej współpracy pomiędzy środowiskami prawniczymi.