II Polsko-Ukraiński Dzień Prawny na Wawelu

Konferencje

2 sierpnia 2014

Mamy przyjemność zaprezentować II Polsko-Ukraiński Dzień Prawny, który odbędzie się na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie, w dniach 25-27 września 2014 roku.

W ślad za sukcesem konferencji, która odbyła się w 2012 roku ponownie zapraszamy przedstawicieli środowisk prawniczych w Polsce i na Ukrainie w celu omówienia aktualnej sytuacji oraz możliwości i perspektyw rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej w kontekście dążenia Ukrainy do integracji europejskiej.

Tegoroczna odsłona Polsko-Ukraińskiego Dnia Prawnego będzie miała zatem charakter nie tylko biznesowy, poruszający kwestie inwestycyjne, celem konferencji jest bowiem doprowadzenie do zacieśnienia realnej współpracy pomiędzy reprezentantami środowisk prawniczych.

Podczas konferencji zostaną omówione także tematy związane z podpisaniem umowy stowarzyszeniowej z UE przez Ukrainę. Dwie sesje panelowe poświęcone będą również tematom takim jak: kwestie antymonopolowe, rozstrzyganie sporów, zagadnienia i osiągnięcia dotyczące firm, fuzji i przejęć (M&A) oraz zmiany podatkowe w najnowszym prawodawstwie i orzecznictwie ukraińskim i polskim.