I Kolokwium Jagiellońskie z udziałem KKG

Konferencje

18 marca 2010

Nasi współpracownicy: Pani Barbara Jelonek-Jarco oraz Pani Julita Zawadzka w dniu 18 marca 2010 roku reprezentowały KKG podczas  I Kolokwium Jagiellońskiego: Zmiany w prawie hipotecznym. Panie wygłosiły referat na temat: Hipoteka w praktyce adwokackiej – wybrane zagadnienia. Ustawa z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 131, poz. 1075) wprowadziła daleko idące modyfikacje w stosunku do dotychczasowych rozwiązań na gruncie prawa hipotecznego, co pociąga za sobą konkretne konsekwencje praktyczne, z którymi prawnikom przyjdzie się zmierzyć już w niedalekiej  przyszłości, bo po wejściu w życiu ustawy – 20 lutego 2011 roku. Kolokwium Jagiellońskie odbyło się by zmiany te omówić i wskazać na podstawowe problemy interpretacyjne mogące z nich wypłynąć.