Forum Niemieckiej Grupy Roboczej do spraw Europejskiego Prawa Spółek

Konferencje

29 czerwca 2008

Nasz Konsultant dr Arkadiusz Radwan gościł w Dusseldorfie na Forum Niemieckiej Grupy Roboczej do spraw Europejskiego Prawa Spółek, na którym wystąpił z referatem: Europejska spółka prywatna w kontekście konkurencji systemów prawnych: wpływ, pozycja i inspiracje.