Europejskie prawo spółek i prawo rynku kapitałowego

Konferencje

21 maja 2016

21 maja w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa: Europejskie prawo spółek i prawo rynku kapitałowego organizowana przez Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ.

Konferencja dotyczyła najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu europejskiego prawa spółek i prawa rynku kapitałowego. Podczas spotkania, z referatem Transgraniczne przekształcenia spółek w ramach Unii Europejskiej w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie VALE (C-378/10) wystąpił Marek Topór – associate Kubas Kos Gałkowski.