Specyfika interwencji zgłoszonej przez akcjonariusza spółki akcyjnej po…

Specyfika interwencji zgłoszonej przez akcjonariusza spółki akcyjnej po stronie powoda w procesie o unieważnienie uchwały – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 2.02.2018 r., II CZ 84/17 (Specificity of the intervention filed by a shareholder of a joint-stock company on the claimant’s side in a case for the invalidation of a resolution – gloss to the decision of the Supreme Court of 2 February 2018, II CZ 84/17)

27 April 2021