Drugie spotkanie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

CSR, Wyróżnienia

26 maja 2015

W siedzibie resortu sprawiedliwości odbyło się  drugie spotkanie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Podczas posiedzenia Rada m.in. zdefiniowała swoje priorytetowe zadania, wśród których będzie zebranie przykładów dobrych praktyk w zakresie rozwoju i promocji mediacji, opracowanie aktualnych standardów pracy i szkolenia mediatora oraz przygotowanie materiałów dla sędziów, które będą mogły zostać wykorzystane przy nakłanianiu stron do mediacji.

Więcej informacji na temat działań Rady dostępnych jest na stronie Ministerstwa.