Drugie śniadanie prawnicze w Pałacu Sobańskich

Konferencje

18 czerwca 2008

Już po raz drugi wspólnie z Harvard Biznes Review Polska oraz Wolters Kluwer Polska zorganizowaliśmy śniadanie prawnicze do Klubu Polskiej Rady Biznesu w Pałacu Sobańskich. Partnerzy: mec. Rafał Kos i mec. Henryk Gaertner prezentowali  zagadnienia zabezpieczenia wykonania umów.
W podpisywanych przez firmy kontraktach znajdują się różnego rodzaju klauzule zabezpieczające wykonanie zawartych w nich postanowień. Często jednak firmy nie przywiązują wystarczającej uwagi do tych zapisów i nie zabezpieczają właściwie swoich interesów. Z jakich narzędzi prawnych można skorzystać, by lepiej zabezpieczyć wykonanie kontraktu? Co powinna w tym zakresie zawierać umowa, by najlepiej chroniła interes firmy? Na co uważać i jakich błędów nie popełniać?