Dr Rafał Kos wiceprezesem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Wyróżnienia

21 czerwca 2017

W dniu 21 czerwca dr Rafał Kos, partner Kubas Kos Gałkowski, został powołany na mocy uchwały Zarządu Konfederacji Lewiatan na kolejną, trzy letnią kadencję na stanowisko Wiceprezesa Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Oprócz dra Rafała Kosa na wiceprezesów powołani zostali mec. Anna Pukszto oraz mec. Piotr Spaczyński. Prezesem Sądu został mec. Przemysław Schmidt.

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan zajmuje się rozstrzyganiem sporów o charakterze gospodarczym, powstałych zarówno między podmiotami krajowymi, jak i międzynarodowymi.