Dr Rafał Kos uczestnikiem 77 sesji II Grupy Roboczej UNCITRAL (Dispute Settlement)

Konferencje

10 lutego 2023

W dniach 6-10 lutego w Nowym Jorku odbyło się 77 spotkanie sesyjne II Grupy Roboczej UNCITRAL (Dispute Settlement), podczas którego, już po raz piąty, Polskę reprezentował m.in. dr Rafał Kos.

UNCITRAL to komisja ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego. Opiera swoją pracę na działalności 6 tematycznych grup roboczych składających się z przedstawicieli państw członkowskich Komisji, jak i reprezentantów państw nie będących członkami Komisji oraz organizacji międzyrządowych i pozarządowych. Podczas dorocznych spotkań grup roboczych Polska reprezentowana jest przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów międzynarodowego prawa handlowego, przedstawicieli świata nauki oraz praktyków prawa.

Zachęcamy do zapoznania się z efektem dotychczasowej pracy II Grupy Roboczej UNCITRAL: https://uncitral.un.org/en/working_groups/2/arbitration