Dr Rafał Kos uczestnikiem 76 sesji II Grupy Roboczej UNCITRAL Dispute Resolution/Arbitration and Conciliation

Varia

17 października 2022

W dniach 10-14 października w Wiedniu, odbyło się 76 spotkanie sesyjne II Grupy Roboczej UNCITRAL Dispute Resolution/Arbitration and Conciliation, podczas którego, już po raz czwarty, Polskę reprezentował m.in. dr Rafał Kos.

UNCITRAL to komisja ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego. Opiera swoją pracę na działalności 6 tematycznych grup roboczych składających się z przedstawicieli państw członkowskich Komisji, jak i reprezentantów państw nie będących członkami Komisji oraz organizacji międzyrządowych i pozarządowych. Podczas dorocznych spotkań grup roboczych Polska reprezentowana jest przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów międzynarodowego prawa handlowego, przedstawicieli świata nauki oraz praktyków prawa.

Zachęcamy do zapoznania się z efektem dotychczasowej pracy II Grupy Roboczej UNCITRAL: https://uncitral.un.org/en/working_groups/2/arbitration