Dr Rafał Kos przewodniczącym ZWZ w PKO BP

Varia, Wyróżnienia

20 lipca 2017

W dniu 20 lipca odbyło się wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie w PKO Banku Polskim SA, któremu przewodniczył dr Rafał Kos. Szczegóły przebiegu Zgromadzenia i treść podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej Banku.