Dr Rafał Kos członkiem Board of Visitors przy Columbus School of Law (The Catholic University of America, Washington, D.C.)

Wyróżnienia

15 czerwca 2017

Dr Rafał Kos, partner Kubas Kos Gałkowski, został powołany w skład Board of Visitors przy Columbus School of Law (The Catholic University of America, Washington, D.C.) na trzyletnią kadencję.

Członkowie Rady sprawują funkcję doradców Dziekana, szczególnie w zakresie:

  • podnoszenia poziomu programu akademickiego Columbus School of Law,
  • budowania wizerunku Szkoły w kraju i za granicą.

 

Więcej informacji na temat działalności Rady znajduje się na stronie CUA.