Dr Mirosław Cejmer członkiem zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

CSR, Wyróżnienia

1 lipca 2007

Dr Mirosław Cejmer został członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zajmującego się opracowaniem przepisów kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie. Wato przypomnieć w tym miejscu, że pracom Komisji przewodniczy Prof. dr hab. Zbigniew Radwański natomiast zespołem kieruje Prof. dr hab. Michał Romanowski. Celem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego jest opracowanie założeń i kierunków zmian w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym prywatnym w kontekście jego harmonizacji z prawem europejskim. Nasz Kolega miał okazję uczestniczyć w tworzeniu projektów o fundamentalnym znaczeniu dla całego systemu prawa cywilnego.