Dr Marek Topór wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Varia

18 stycznia 2021

Dr Marek Topór, senior associate Kubas Kos Gałkowski, został wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce. Na liście arbitrów oprócz najlepszych polskich prawników figurują nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu. Sąd administruje również postępowania ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, a także prowadzi mediacje. Zajmuje się również promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.

Po raz kolejny na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie został wpisany również dr hab. prof. UJ Andrzej Kubas.